Trái cây sấy

Cam Navel Sấy Dẻo Tine 140G
Cam Navel Sấy Dẻo Tine 220G
Nho Đỏ Crimson Chile Sấy Dẻo Tine 260G
Nho Đỏ Crimson Chile Sấy Dẻo Tine 160G
Dứa Mitix Sấy Thăng Hoa Hũ thủy tinh 30g
Sữa Chua Hoa Quả Sấy Thăng Hoa Mitix 60G
Xoài Sấy Dẻo Tine 150G
Xoài Sấy Dẻo Tine 250G

Đăng kí nhận tin