Bánh trung thu Kinh Đô 2023

Bánh trung thu Bào Ngư Đặc Biệt - Kinh Đô
Bánh trung thu Cua Bát Bửu - Kinh Đô
Bánh trung thu Đậu Đỏ -Kinh Đô
Bánh trung thu Đậu Đỏ Kiểu Nhật -Kinh Đô
Bánh trung thu Đậu Xanh -Kinh Đô
Bánh trung thu Đậu Xanh Hạnh Nhân -Kinh Đô
Bánh trung thu Đậu Xanh Hạt Dưa - Kinh Đô
Bánh trung thu Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa -Kinh Đô
Bánh trung thu Dẻo Hạt Sen - Kinh Đô
Bánh trung thu Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa -Kinh Đô
Bánh trung thu Dẻo Sầu Riêng -Kinh Đô
Bánh trung thu Gà Quay Jambon -Kinh Đô
Bánh trung thu Hạt Sen -Kinh Đô
Bánh trung thu Hạt Sen Dừa Tươi -Kinh Đô
Bánh trung thu Hạt Sen Hạt Chia -Kinh Đô
Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh -Kinh Đô
Bánh trung thu Heo Vàng Nhân Phô Mai - Kinh Đô
Bánh trung thu Jambon Xá Xíu -Kinh Đô
Bánh trung thu Khoai Môn -Kinh Đô
Bánh trung thu Khoai Môn Hạt Sen -Kinh Đô
Bánh trung thu Lạp Xưởng Ngũ Hạt - Kinh Đô
Bánh trung thu Mè Đen Hạt Dưa -Kinh Đô
Bánh trung thu Sầu Riêng -Kinh Đô
Bánh trung thu Sữa Dừa -Kinh Đô
Bánh trung thu Sữa Dừa Hạt Dưa -Kinh Đô
Bánh trung thu Thập Cẩm Jambon -Kinh Đô
Bánh trung thu Thập Cẩm Lạp Xưởng - Kinh Đô

Đăng kí nhận tin