Cửa hàng không bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.