x
Clear all x

Filter Option

Quy cách đóng gói:Đơn giá tính theo kilogram. Gói hút chân không - trọng lượng dao động từ 450gr - 500gr
532.000,00 ₫ 532000.0 VND
Quy cách đóng gói:Đùi sau không xương (15 tháng) - Serrano Dry Cured Ham Gran Reserva Deboned(kg),đơn giá tính theo kg, nguyên đùi, trọng lượng 5 kg
1.230.000,00 ₫ 1230000.0 VND
Quy cách đóng gói:Đùi sau có xương (15 tháng) - Serrano Dry Cured Ham Gran Reserva (kg), đơn giá tính theo kg, nguyên đùi, trọng lượng > 7kg
710.000,00 ₫ 710000.0 VND
Quy cách đóng gói:Đơn giá tính theo kilogram. Cắt lát đóng gói hút chân không - trọng lượng 100gr
6.214.000,00 ₫ 6214000.0 VND
Quy cách đóng gói:Đơn giá tính theo kilogram. Cắt lát đóng gói hút chân không - trọng lượng 100gr
1.143.000,00 ₫ 1143000.0 VND
Quy cách đóng gói: Đơn giá tính theo kilogram. Cắt lát đóng gói hút chân không - trọng lượng 100gr
2.054.000,00 ₫ 2054000.0 VND
Quy cách đóng gói:Đơn giá tính theo kilogram. Cắt lát đóng gói hút chân không - trọng lượng 100gr
4.498.000,00 ₫ 4498000.0 VND
Đơn giá tính theo kilogram.Gói hút chân không - trọng lượng dao động từ 450gr - 500gr
564.000,00 ₫ 564000.0 VND
Quy cách đóng gói:Đơn giá tính theo kilogram. Cắt lát đóng gói hút chân không - trọng lượng dao động từ 250gr - 350gr
1.032.000,00 ₫ 1032000.0 VND
Quy cách đóng gói: Đơn giá tính theo kilogram.Gói hút chân không - trọng lượng dao động từ 250gr - 380gr
775.000,00 ₫ 775000.0 VND
Quy cách đóng gói:Đơn giá tính theo kilogram, nguyên khối, đóng gói hút chân không - trọng lượng dao động từ 1.0kg - 2.0kg
808.000,00 ₫ 808000.0 VND
Quy cách đóng gói: Đơn giá tính theo kilogram,nguyên khối đóng gói hút chân không - trọng lượng dao động từ 1.0kg - 2kg
655.000,00 ₫ 655000.0 VND
Quy cách đóng gói:Đơn giá tính theo kilogram, nguyên khối đóng gói hút chân không - trọng lượng dao động từ 1.5kg - 3kg
355.000,00 ₫ 355000.0 VND
Quy cách đóng gói: Đơn giá tính theo kilogram, nguyên khối đóng gói hút chân không - trọng lượng dao động từ 1.5kg - 3kg
330.000,00 ₫ 330000.0 VND
Quy cách đóng gói:Đơn giá tính theo kilogram, nguyên khối đóng Gói hút chân không - trọng lượng dao động từ 1.5kg - 2.5kg
309.000,00 ₫ 309000.0 VND
Quy cách đóng gói:Đùi trước không xương - Centro Paleta Iberico Cebo Boneless Shoulder( kg),đơn giá tính theo kg, trọng lượng shoulder 2,5 kg
1.790.000,00 ₫ 1790000.0 VND
Quy cách đóng gói:Paleta Iberico Cebo - Đùi trước có xương(kg) ,đơn giá tính theo kg, nguyên đùi, trọng lượng dao động 4-6 kg
1.090.000,00 ₫ 1090000.0 VND
Quy cách đóng gói:Centro Jamón Iberico Cebo - Đùi sau không xương(kg), đơn giá tính theo kg, trọng lượng dao động 4-6 kg
2.090.000,00 ₫ 2090000.0 VND
Quy cách đóng gói:Jamón Iberico Cebo - Nguyên đùi sau có xương (kg) , đơn giá tính theo kg, nguyên đùi, trọng lượng > 7 kg
1.430.000,00 ₫ 1430000.0 VND
Copyright © CÔNG TY TNHH ENJOY ONLINE