x
Clear all x

Filter Option

Quy cách đóng gói:Đơn giá tính theo kilogram, nguyên khối, đóng gói hút chân không - trọng lượng dao động từ 1.0kg - 2.0kg
808.000,00 ₫ 808000.0 VND
Quy cách đóng gói: Đơn giá tính theo kilogram,nguyên khối đóng gói hút chân không - trọng lượng dao động từ 1.0kg - 2kg
655.000,00 ₫ 655000.0 VND
Quy cách đóng gói:Đơn giá tính theo kilogram, nguyên khối đóng gói hút chân không - trọng lượng dao động từ 1.5kg - 3kg
355.000,00 ₫ 355000.0 VND
Quy cách đóng gói: Đơn giá tính theo kilogram, nguyên khối đóng gói hút chân không - trọng lượng dao động từ 1.5kg - 3kg
330.000,00 ₫ 330000.0 VND
Quy cách đóng gói:Đơn giá tính theo kilogram, nguyên khối đóng Gói hút chân không - trọng lượng dao động từ 1.5kg - 2.5kg
309.000,00 ₫ 309000.0 VND
Quy cách đóng gói:Đùi trước không xương - Centro Paleta Iberico Cebo Boneless Shoulder( kg),đơn giá tính theo kg, trọng lượng shoulder 2,5 kg
1.790.000,00 ₫ 1790000.0 VND
Quy cách đóng gói:Paleta Iberico Cebo - Đùi trước có xương(kg) ,đơn giá tính theo kg, nguyên đùi, trọng lượng dao động 4-6 kg
1.090.000,00 ₫ 1090000.0 VND
Quy cách đóng gói:Centro Jamón Iberico Cebo - Đùi sau không xương(kg), đơn giá tính theo kg, trọng lượng dao động 4-6 kg
2.090.000,00 ₫ 2090000.0 VND
Quy cách đóng gói:Jamón Iberico Cebo - Nguyên đùi sau có xương (kg) , đơn giá tính theo kg, nguyên đùi, trọng lượng > 7 kg
1.430.000,00 ₫ 1430000.0 VND
Quy cách đóng gói:Đùi trước không xương - Centro Paletas Bellota G.R Boneless Shoulder (kg), đơn giá tính theo kg, trọng lượng Shoulder 2,5 kg
3.210.000,00 ₫ 3210000.0 VND
Quy cách đóng gói:Paleta Iberico Bellota G.R Shoulder - Nguyên đùi trước có xương (kg), đơn giá tính theo kg, nguyên đùi, trọng lượng dao động 4-6 kg
1.990.000,00 ₫ 1990000.0 VND
Quy cách đóng gói:Đùi sau không xương - Centro Jamón Iberico G.R Boneless (kg),đơn giá tính theo kg, nguyên đùi, trọng lượng dao động từ 4-6 kg
4.240.000,00 ₫ 4240000.0 VND
Sale
Nguyên đùi sau có xương Jamón Iberico Bellota Gran Reserva, đơn giá tính theo kg, nguyên đùi, trọng lượng > 7,5 kg
2.850.000,00 ₫ 2850000.0 VND
Quy cách đóng gói:Đơn giá tính theo kilogram. Cắt lát đóng gói hút chân không - trọng lượng dao động từ 200gr - 350gr
688.000,00 ₫ 688000.0 VND
Quy cách đóng gói: Đơn giá tính theo kilogram, nguyên khối đóng gói hút chân không - trọng lượng dao động từ 500gr - 1.2kg
638.000,00 ₫ 638000.0 VND
Quy cách đóng gói:Đơn giá tính theo kilogram, nguyên khối đóng gói hút chân không - trọng lượng dao động từ 1.0kg - 2.0kg
962.000,00 ₫ 962000.0 VND
Quy cách đóng gói:Đơn giá tính theo kilogram, nguyên khối, đóng gói hút chân không - trọng lượng dao động từ 1.5kg - 2.8kg
648.000,00 ₫ 648000.0 VND
XOÀI SẤY DẺO NATURE'S DELIGHT 200GR HŨ THỦY TINH
100.000,00 ₫ 100000.0 VND
CHÀ LÀ SẤY DẺO NGUYÊN CÀNH ISRAEL 200GR HŨ THỦY TINH
100.000,00 ₫ 100000.0 VND
Copyright © CÔNG TY TNHH ENJOY ONLINE